Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich powstało w 1997 roku. Zrzesza kobiety dotknięte przez chorobę nowotworową. W Stowarzyszeniu wyznajemy zasadę, że życie jest cudem i radość przynosi każdy dzień. Głównym celem działalności jest samopomoc, wsparcie naszych członkiń oraz kobiet bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym. Realizujemy nasze cele poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskich. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta Gdyni.