Łucja Mikołajczyk       –   Prezes Zarządu

Katarzyna Mikołajczyk       –   Viceprezes Zarzadu

Kudlek Kinga         –   Skarbnik

Teresa Mazur           –   Sekretarz

Jolanta Janczyńska          –   Członek