Spotkania członków Amazonek Gdyńskich odbywają się co drugi  czwartek tygodnia o godz.16:00 /najbliższe w marcu 14.03. i 28.03.2019/w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Morskiej 9-9A; 81-323 Gdynia

ZAPRASZAMY