Spotkania członków Amazonek Gdyńskich odbywają się w każdy czwartek tygodnia o godz.16:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Morskiej 9-9A; 81-323 Gdynia

ZAPRASZAMY