Nazwa: Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich

Nr KRS: 0000054156

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz firmom i instytucjom za dotychczasowe wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia w ramach odpisów od podatków oraz dotacji i darowizn. Wierzymy, że nie zawiedziemy okazanego nam zaufania i będziemy mogły realizować nasze cele statutowe, przede wszystkim udzielania wszechstronnej pomocy kobietom po leczeniu raka piersi.

Dlatego mamy nadzieję, że zdecydują Państwo o tym aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2010 przekazać Stowarzyszeniu.

Będziemy wdzięczne za okazaną pomoc.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia