Wpłaty można kierować na nasz rachunek bankowy. PEKAO SA I Oddział Gdynia, 14 1240 1239 1111 0000 1643 1735

Bardzo dziękujemy za otrzymane od Państwa wsparcie.